Afscheidsfotografie

Het verlies van een dierbare is, voor nagenoeg een ieder van ons, een bijzonder ingrijpende gebeurtenis.

Afscheidsfotografie is voor sommige mensen nog een behoorlijk taboe, waardoor diegenen zich zouden kunnen afvragen wat het nut of de meerwaarde kan zijn om van een zo gedenkwaardige dag foto’s te maken.

Mijn mening, gebaseerd op de ervaring die ik heb opgedaan, gecombineerd met de feedback van families, is dat het juist wel een toegevoegde waarde is omdat het:

– voor nabestaanden ten tijde van de uitvaart niet mogelijk is alle aspecten, alle   belangstellenden, alle momenten bewust in zich op te nemen;

–  prettig voelt om na de uitvaart een blijvende herinnering te delen. Niet alleen als gezin   of familie onderling, maar ook met anderen die bijvoorbeeld niet bij de uitvaart aanwezig konden zijn;

– de foto’s (of desgewenst een fotoalbum) een enorm positieve bijdrage leveren in het verwerkingsproces, omdat de uitvaart als een blijvende herinnering is vastgelegd.

www.afscheidsfotograafvalentijn.nl